Esittely

Malmön Suomi Yhdistys toimii ruotsinsuomalaisen vähemmistön etu- ja harrastusjärjestönä. Yhdistys edistää ruotsinsuomalaisten yhteisiä sosiaalisia ja kulttuurisia pyrkimyksiä, demokraattisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä yhdistyksessä että yhteiskunnassa.

Yhdistys on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Yhdistys edistää ruotsinsuomalaisen vähemmistön aktiivista osallistumista Ruotsin yhteiskuntaelämään, sen kehittymistä kaksikieliseksi, pohjoismaista ja Eurooppalaista yhteistyötä käytän-nössä toteuttavaksi väestöryhmäksi.

Yhdistys toteuttaa tavoitteitaan ja harjoittaa muuta toimintaansa piirikokousten, liiton periaate-ohjelman ja muiden liittokokouksen päätösten mukaisesti. Oman toimintansa lisäksi yhdistys on mukana keskusliiton, piirin sekä eri yhteistyökumppanien toiminnassa.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksuja, ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia sekä järjestää taloudellista toimintaa.

Vapaa-aika- ja kulttuuritoiminta

Yhdistys järjestää vapaa-aika- ja kulttuuritoimintaa jäsenilleen. Osa toiminnasta tuotetaan yhteis-työssä RSKL:n Etelä-Ruotsin piirin, piirin jäsenyhdistysten sekä Malmön kaupungin instanssien kanssa.

Lapsitoiminta

Lapsille järjestetään liikunta- ja askartelutoimintaa. Lapset kokoontuvat sunnuntaisin Malmö Borgarsskolanilla. Tämän lisäksi on kerran kuukaudessa lasten askartelu-/toimintakerho. Tavoit-teenamme on myös tuoda lapsia varten musiikki- tai teatteriesitys vuosittain Malmööhön.

Eläkeläistoiminta

Yhdistyksessä toimii eläkeläisjaosto Iltarusko, joka järjestää monipuolista toimintaa eläkeläisille. Eläkeläisjaosto kokoontuu viikottain keskiviikkoisin Kirsebergin Fritidsgårdenilla.

Matkat

Yhdistys järjestää myös jäsenmatkoja. Ne ovat suuntautuneet pääasiassa eri kohteisiin Ruotsissa tai ostos-/kulttuurimatkoina Saksaan.
Toiminnastamme löydät lisää tietoa parhaiten kotisivultamme tai Facebook-sivultamme.