Lehti

”Malmön Suomalainen” on yhdistyksemme jäsenlehti, joka julkaistaan 3-4 kertaa vuodessa.

Jäsenlehtemme toimitetaan kaikkiin jäsentalouksiimme, lähialueen muihin Suomi-yhdistyksiin sekä yhteistyötahoillemme (levikki noin 100 kpl). Tämän lisäksi lehdet löytyvät sähköisenä versiona kotisivultamme.

Lehti pyritään tekemään aina kaksikielisenä (suomi/ruotsi). Sen koko on A4 ja se painetaan musta-valkoisena tai väreissä tarpeen mukaan.

Mikäli olet halukas ilmoittamaan lehdessämme tai sinulla on materiaalia (juttu tai kuvia), jota haluaisit julkaista lehdessä (tai kotisivullamme) – ota yhteyttä sähköposti: info@malmosuomi.fi

Ilmoitushinnat lehdessämme (yritykset, yhteisöt):

– 1/1 sivu – 1000 kr
– 1/2 sivu – 500 kr
– ”pikkuilmoitus” – 300 kr
#

Muut ilmoitukset sopimuksen mukaan.